3WAVE.DK BETINGELSER

ALLE kunder og kursistaktører o.l. der bestiller et digitalt produkt eller tjenesteydelse skal godkende betingelser og ansvarsfraskrivelse gældende for 3Wave.dk

Du er som kunde i Danmark beskyttet af den gældende forbrugerlovgivning.

ALMINDELIG SUND FORNUFT KAN BESKRIVE 3WAVE.DK’S BETINGELSER
En mand - et ansvar: 3Wave.dk

En mand – et ansvar: 3Wave.dk

Og de gælder begge veje: For kunder og for 3Wave.dk (den juridiske person bag 3Wave.dk)

 1. Vejlede og rådgive kunder efter bedste evne og at det sker på en ærlig og etisk forsvarlig måde
 2. Det er mit ansvar at levere det produkt som er bestilt og betalt for indenfor den tidsramme der er aftalt
 3. Det er 3Wave.dk’s ansvar at kunder får det produkt de har bestilt og betalt for: Er der nogen form for problemer med afleveringen af et bestilt/betalt produkt så kontakt venligst 3Wave.dk
 4. Det er 3Wave.dk’s ansvar at indholdet på hjemmesiden er rigtigt
DET ER 3WAVE.DK'S ANSVAR AT
 1. ALLE kunder der bestiller et IT-produkt eller en digital tjenesteydelse fra 3Wave.dk har ansvar for at de har læst disse forretningsbetingelser og 3Wave.dk’s ansvarsfraskrivelse
 2. Kunder til hjemmeside-løsninger har selv et ansvar for at udmelde ærligt hvordan de vil have hjemmesiden designet: Kunder der i sidste fase af projektet beslutter sig for at det hele skal laves om – har selv et ansvar for det og det bliver så ikke gratis at der skal begyndes helt forfra
 3. Kunder til hjemmesideløsninger fra 3Wave.dk har ansvar for at der afleveres indhold til den bestilte og af 3Wave.dk producerede hjemmeside: Kunderne guides gennem hele processen. Indhold til en bestilt hjemmeside skal afleveres til 3Wave.dk indenfor 14 dage og kan sendes til 3Wave.dk via email eller i et fremsendt tekstdokument/PDF
 4. Kunder f.eks organisationer der bestiller en hjemmeside-løsning fra 3Wave.dk skal anvende en kontaktperson som der kommunikeres med gennem hele processen – det er for at undgå spildtid og at der kommer forskellige udmeldinger fra forskellige personer
 5. Der udarbejdes et skriftligt oplæg fra 3Wave.dk og kunden i samarbejde der beskriver hvilke krav kunden har til hjemmesiden, og omfanget af hjemmesiden der skal leveres af 3Wave.dk – Er der tale om en hjemmeside-løsning på 5 sider, 5-10 sider eller fra 10 sider og opefter..?
 6. Alle hjemmesider der leveres af 3Wave.dk er “responsive” og det betyder at de kan vises og ses korrekt på alle internetenheder. 3Wave.dk udarbejder ikke hjemmesider der ikke er “responsive”
BETINGELSER VEDR. HJEMMESIDE-LØSNINGER FRA 3WAVE.DK
 1. Det er kursusaktører f.eks daghøjskoler/aftenskoler/2-aktører/firmaer/organisationer o.l. der har ansvar for at der er trådløst internet i undervisningslokalet og at det virker
 2. Det er kursusaktør der har ansvar for at hvis der skal anvendes stationære PC’ere at de så er holdt opdaterede og er til at anvende for kursisterne med det samme
 3. Det er kursusaktør der har ansvar for at der er borde og stole til kursisterne og at der er passende afstand mellem kursisterne j.f. corona og almindelig sund fornuft
 4. Det er kursusaktør der har ansvar for kursist-administrationen – jeg skal nok afkrydse fremmøde protokoller og sende dem til kursusaktør
 5. Det er kursusaktør der har ansvar for at jeg modtager løn for den undervisning jeg udfører
 6. Det er kursusaktør der har ansvar for at udmelde hvis de har specielle kursusønsker f.eks vedr. læringsmål for medarbejdere/ansatte i firmaet/organisationen eller frivillige i organisationen/NGO’s
 7. Det er kursusaktør der har ansvar for at de har læst gældende betingelser og ansvarsfraskrivelse for 3Wave.dk:
  Hvis der er evt. spørgsmål så kontakt mig og jeg svarer efter bedste evne
 8. Kursister til mine IT-kurser må under ingen omstændigheder mangfoldiggøre, dele, udgive på hjemmesider/blogs e.l. de af 3Wave.dk udleverede kursusmaterialer – de er udelukkende til eget brug for kursisterne og der afgives ikke nogen form for rettigheder. Sker det at kursister mangfoldiggøre/deler/udgiver mit undervisningsmateriale på nettet i nogen form eller art vil det medføre krav om økonomisk kompensation j.f gældende lov om ophavsret
 9. Det står kursister til den af 3Wave.dk udførte IT-undervisning frit for om de vil medvirke til online kursusevaluering (der bliver aldrig tale om indsamling og videregivelse af personfølsomme oplysninger til 3 part)
 10. Underviser kan ikke holdes ansvarlig for at offentlige transportmidler i Danmark ikke fungere. Det er oplagt DSB i.f.b.m. sne og efterårsblade på skinnelegmer, ledningsnedbrud o.l.: Det ansvar ligger hos Bane Danmark og DSB
 11. Underviser kan ikke holdes ansvarlig for Force Majure forhold: Borgerkrig, naturkatastrofer, pandemier som sætter begrænsninger for underviseres fremmøde
BETINGELSER VEDR. IT-UNDERVISNING
 1. Kunder til onlinekurser fra 3Wave.dk må ingen omstændigheder mangfoldiggøre, dele eller udgive de af 3Wave.dk udarbejdede undervisningsmaterialer i nogen form eller art: – Sker det og jeg finder ud af det vil det medføre et erstatningskrav j.f. gældende lov om ophavsret
BETINGELSER VEDR. ONLINE-KURSER